home


Ova stranica je nastala na osnovu monografije "Radničko kulturno - umjetničko društvo Pelagić - Banja Luka" , koja je štampana 2002.god. u godini velikog jubileja, 75 godina postojanja i rada Društva.

Veliku zahvalnost dugujem autoru monografije,Veri Barić, koja je pružila veliku pomoć u izradi ove stranice.

fatak

Radničko kulturno sportsko društvo "Pelagić", osnovano je 1927.god, a zvanično registrovano 12. februara 1928.godine, tako da se ovaj dan slavi kao dan društva.Pelagić su osnovali tadašnji sindikalni radnici. Imao je tamburaški orkestar, veliki hor i diletantsku, odnosno dramsku sekciju. Bio je tadašnje napredno revolucionarno društvo, koje se kroz kulturu borilo za socijalna i nacionalna prava. U drugom msvjetskom ratu poginula su 52 člana "Pelagića", a 7 ih je proglašeno narodnim herojima. Poslije rata, već u maju 1945.godine, aktiviran je rad društva, od kada nosi ime "Radničko kulturno-umjetničko društvo Pelagić".Pored postojećih sekcija osnovan je folklorni ansambl i narodni orkestar. U tom poratnom periodu prerastao je u veliko društvo koje je brojalo i do 1000 članova. Osnovan je i zabavni orkestar, likovna sekcija. Desetine hiljada mladih, učenika, studenata, radnika, akademskih građana, prošli su kroz redove "Pelagića". Kroz "Pelagić" su prošli ili sa njim sarađivali, velikani kulture na ovim prostorima i šire: Jaroslav Pleciti, Josip Kaplan, Drago Šainović, Milan Bokan, Rade Stanić, Stjepan Blažević, Vaso Popović, Sava Vukosavljev, Vlado Milošević, Dane Burić, Muharem Insanić, Zdravko Ćosić, Vasko Jovetić, Vlado Mandičevski, Dunja Rihtman, Radojica Kuzmanović, Muhamed Tufekčić, a Marko Popović i Mile Milosavljević su u "Pelagiću" prisutni preko 40 godina. Ime "Pelagića" čulo se u Italiji, Austriji, Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Poljskoj, Čehoslovačkoj, u svim republikama nekadašnje Jugoslavije, u Sava centru, Olimpijadi u Sarajevu, osvajana su prva mjesta i plakete na festivalima širom Evrope.


Poslednjih godina, nastupalom se u Grčkoj, Turskoj, Rumuniji,,Bugarskoj, Njemačkoj, Švajcarskoj, Ukrajini, Srbiji,Sloveniji,Hrvatskoj. "Pelagić" održava i pronosi kulturu, pjesme i igre naših naroda, koju je 2006.godine prezentovao na velikom festivalu u Varfumu u Holandiji, gdje je pored velike konkurencije evropskih ansambala, izabrani u pet evropskih predstavnika, uz deset interkontinentalnih ansambala. U 2007.godini, kada je bio i veliki jubilej - 80 godina "Pelagića", učestvovalo se na tri velika festivala u Poljskoj, Českoj i Mađarskoj.


Danas "Pelagić" broji oko 350 članova. Sa postojećim repertoarom, folklornog ansambla, tamburaškog i narodnog orkestra, fundusom nošnji, koji je veliki, može izvesti istovremeno i pet samostalnih koncerata.

U toku proteklog rata mnogi članovi su otišli iz Banja Luke, ali je ovo samo jedan od načina da smo opet zajedno u jednom velikom kolu, na okupu, i u radosti i u tuzi. Kažem « tuzi », jer i poslije rata, na sahranama naših članova, koje su bile u Banja Luci, okupili su se « pelagićevci ». I tambura se čula na Novom groblju-to mogu samo "pelagićevci", za poslednji ispraćaj svog člana.Ovo je način da se podsjetimo divnog druženja, koncerata, turneja, na naše zadovoljstvo, ali i da pokažemo sadašnjim generacijama na veličinu druženja, koja spaja ljude, da nastave održavanje i pronošenje naše kulture, jer poseban je osjećaj aplauza za naše pjesme i igre na nekom velikom internacionalnom festivalu, osjećaj koji se teško opisuje, on se samo doživi i ostaje u srcu.Vera Barić